Algemene voorwaarden

Tarieven:
□ één les per week, € 37,50 
□ twee lessen per week € 55,-
□ strippenklaart 10 lessen, €135,-
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 25,- , s.v.p. overmaken met de eerste contributie.
Ieder nieuw lid ontvangt een nieuwe yoga mat voor eigen gebruik.

Betaling:
Per eerste van de maand dient het lesgeld overmaakt te zijn op rekening nr. NL09TRIO0198073100 t..n.v. Atma Yoga. Bij voorkeur middels een automatische overschrijving.

Risico:
Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Atma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met deelname aan de lessen.

Lesrooster en annulering van lessen:
Op de website wordt tijdig aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Deze lessen kun je niet inhalen. Atma yoga houdt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Deze en vanwege reguliere feestdagen vervallen lessen kun je wel inhalen.

De contributie is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantie weken al vanaf.

Beëindigen lidmaatschap:
Je kunt je lidmaatschap beëindigen kan doormiddel van een e-mail of per brief.

Opzeggingen die voor de 15e van de maand zijn ontvangen, gaan in op de 1e van de volgende maand.